11 februari 2023

CDA UH kiest voor financiering dorpshuis/sporthal Maarn

CDA UH kiest voor financiering dorpshuis/sporthal Maarn

Het CDA wil toegankelijke maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn en ontmoeten. Ook in Maarn en Maarsbergen, want ieder dorp telt. In de raadsvergadering van 9 februari heeft de Raad de motie van het CDA aangenomen om voor de maatschappelijke voorzieningen in Maarn/Maarsbergen jaarlijks een bijdrage uit de gemeentekas bij te passen om een exploitatietekort te dekken. Zoals de gemeente nu ook doet voor maatschappelijke voorzieningen in de andere dorpen.

Ook de werkgroep Doe Maarn Mee heeft aangegeven het op prijs te stellen dat de gemeente zich voor de dorpsvoorzieningen net zo verantwoordelijk voelt als voor de voor de voorzieningen in de andere dorpen (zoals De Binder* in Leersum).

Want het eerlijke verhaal moet zijn dat ook de maatschappelijke voorzieningen in Maarn/Maarsbergen financiële steun kunnen krijgen van de gemeente als dat nodig is.

* De Binder in Leersum ontvangt per saldo € 262.000, Steinheim in Doorn € 350.000 en Hoenderdaal in Driebergen € 138.000. Dit is gemiddeld € 250.000 per jaar.

Peter Kranenburg
Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug uit Doorn

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.