26 april 2024

CDA-UH stemt in met nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs

CDA-UH stemt in met nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs

Het scholenbestand in onze gemeente is net als in veel andere gemeenten verouderd, een derde is ouder dan 50 jaar. Door te weinig middelen vanuit het Rijk, hogere (bouw)kosten en steeds hogere eisen, is het voor gemeenten en schoolbesturen steeds moeilijker geworden om schoolgebouwen te vernieuwen. Hierdoor is er de afgelopen jaren veel vertraging geweest bij de renovatie en nieuwbouw van scholen, wat ingelopen moet worden, om kinderen een goede en gezonde start te kunnen geven.

We zijn als CDA daarom blij met het nieuwe integraal huisvestingsplan (IHP) wat tot stand is gekomen in goede samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente. Na alle vertragingen wordt eindelijk werk gemaakt van nieuwe schoolgebouwen. Als eerste zijn De Ontdekkingsreis en OBS Dolfijn in Driebergen, Daltonschool Nicolaas in Doorn en De Meent en De Ladder in Maarn aan de beurt.

Dit IHP is niet ideaal voor alle scholen maar wel goed afgewogen en gedragen door álle schoolbesturen. Er is niet alleen gekeken naar wat nodig is, maar ook naar wat financieel en organisatorisch kan. We staan achter de keuze van het college voor het meest haalbare scenario, maar we begrijpen ook dat dit voor andere scholen niet ideaal is, omdat zij een stuk later aan de beurt zijn en langer in een verouderd gebouw zitten. Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn ontzettende belangrijk en we zien erop toe dat de gemeente hierover in gesprek blijft met alle scholen. Hierbij hoort ook het vergroenen van schoolpleinen.

Verder hopen we als CDA dat de goede samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is stand blijft en leidt tot oplossingen voor kinderopvangvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar bij de nieuwbouw- of renovatieprojecten. De kansen die er zijn om een combinatie te maken met woningbouw of eventueel andere maatschappelijke voorzieningen moeten wat ons betreft positief ingestoken worden, en zoveel mogelijk benut, zodat een nieuwe school een positieve impuls kan geven aan de leefbaarheid van de gehele wijk.

Tenslotte hebben wij door middel van een gezamenlijke motie aandacht gevraagd voor het inclusief inrichten van schoolpleinen. We willen dat er bij het inrichten van schoolpleinen rekening wordt gehouden met kinderen met een beperking (zichtbaar en niet zichtbaar). Daarnaast willen we dat schoolpleinen voor alle kinderen uit de buurt, waar dat kan, ook buiten schooltijden toegankelijk worden gemaakt.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.