24 november 2021

CDA Utrechtse Heuvelrug: ‘Duurzaam investeren in de sporthal’

Update Doe Maarn Mee

CDA Utrechtse Heuvelrug: ‘Duurzaam investeren in de sporthal’

Deze maand zijn we als raadsleden in een informatieavond op de hoogte gebracht over de voortgang van het co-creatieproces ‘Doe Maarn Mee,’ met als doel het behouden en versterken van de voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen. De Twee Marken, de sporthal, de bibliotheek, twee scholen én de kinderopvang moeten een nieuwe plek gaan krijgen, in combinatie met woningbouw. We zijn als CDA-fractie heel tevreden over het proces en de enorme betrokkenheid van onze inwoners.

In vijf verschillende themagroepen (Groen, Sport, Wonen, Cultuur & Vrij tijd en Scholen) is vanaf september hard gewerkt om de uitgangspunten voor elk onderwerp op papier te krijgen. Inwoners hebben met hulp van de gemeente en andere betrokken partijen ideeën ingebracht voor de eerste vier thema’s. De scholen hebben een aparte themagroep in dit proces. De uitkomsten van alle vijf themagroepen dienen als basis voor de volgende fase van het project (fase C).

Belangrijke uitganspunten per themagroep:

Groen: Het nieuwe gebied moet aansluiten bij het groene karakter van Maarn en passen bij het groen op de Utrechtse Heuvelrug. Er zal natuur-inclusief en circulair gebouwd worden, met het behoud van bomen. De kwaliteit van het groen, de biodiversiteit en ecologie moeten versterkt worden.    

Sport: Sport en beweging zijn ontzettend belangrijk, het begrip ‘Positieve Gezondheid’ is daarom omarmd. Er moet een nieuwe sporthal gebouwd worden die ook dienst kan doen als multifunctionele dorps en -evenementenhal. Deze moet duurzaam, bereikbaar, gastvrij en uitnodigend zijn. De exploitatie wordt verbreed door slim te kijken naar de openstelling en door meer doelgroepen aan te trekken.

Wonen: Uitgangspunt is gevarieerde woningbouw in harmonie met de bestaande bebouwing en natuur. Dus natuur-inclusief bouwen, waarbij de woningen bijdragen aan natuurwaarden en biodiversiteit. Er wordt vooral gebouwd voor starters en senioren.

Cultuur & vrije tijd: Ontmoeten staat centraal. Het ontmoetingscentrum wordt een plek waar alle inwoners zich welkom kunnen voelen. Er moet ruimte zijn de huidige activiteiten, de bibliotheek en voor nieuwe initiatieven. Voor alle doelgroepen moet het veilig, laagdrempelig en toegankelijk zijn met flexibele binnen- en buitenruimtes.

De komende maanden (november, december en januari) worden bovengenoemde uitgangspunten samengebracht en uitgewerkt in een ‘Masterplan’ wat hopelijk rond februari naar de raad komt.

De sporthal
Het is voor ons duidelijk geworden dat het rondkrijgen van de exploitatie van de sporthal niet een makkelijke opgave is. Als fractie zijn wij van mening dat de gemeente, als dat nodig is, een bijdrage kan leveren aan een gezonde exploitatie, door bijvoorbeeld extra geld te investeren in de sporthal op het gebied van energiebesparing, multifunctioneel gebruik of het verminderen van de onderhoudskosten. Als het definitieve plan er begin volgend jaar ligt, komen we met een voorstel. 

Meer informatie over het project is te vinden op www.doemaarnmee.nl

Marina Roelofsen, Lijstrekker CDA Utrechtse Heuvelrug #1

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.