21 april 2023

Cultuurnota: Meedoen is de Kunst

Cultuurnota: Meedoen is de Kunst

De raad heeft gisteravond de vernieuwde cultuurnota ‘Meedoen is de Kunst’ vastgesteld. In deze nota ligt de focus op lokaal en inclusief cultuurbeleid: dus iedereen moet mee kunnen doen. Inwoners, het cultureel netwerk in onze gemeente en raadsleden hebben vooraf hun input kunnen geven, op basis van de evaluatie van de vorige nota.

We hebben in onze dorpen een bloeiend verenigingsleven op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn veel culturele evenementen zoals het Bloemencorso in Leersum, de Grietmarkt in Amerongen, concerten, exposities, kunstroutes etc. Veel van onze inwoners houden zich bezig met kunst en cultuur. Daardoor is er veel te doen, te genieten, te bekijken en te beluisteren in onze gemeente.

Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in onze dorpen, en aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol door het verstrekken van subsidies en door te informeren en te verbinden. Er wordt subsidie verstrekt aan de bibliotheek en aan de activiteiten van de lokale toneel-, dans-, en muziekverenigingen.

Cultuurcoach
Veel kan het culturele veld zelf regelen. Er is een cultuurcoach voor advies en steun. Wij vinden het als CDA van groot belang dat er meer verbinding komt tussen het onderwijs en cultuur en zeker ook muziek. Dit hebben we dan ook in deze nota ingebracht. Er wordt al gewerkt aan de verbinding tussen scholen en muziek door muziekfestival UH, wat wij heel waardevol vinden. We hebben dus van harte ingestemd met deze nota.

De cultuurnota gaat niet over de cultuurhuizen/dorpshuizen en over de verduurzaming daarvan. We hebben dit onderwerp als fractie geagendeerd voor verdere bespreking, omdat er uitdagingen aan zitten te komen op dit gebied. We houden de vinger aan de pols.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.