25 maart 2024

Een impuls voor de mentale en sociale weerbaarheid van onze jongeren

Een impuls voor de mentale en sociale weerbaarheid van onze jongeren

De raad heeft in de raadsvergadering van maart gesproken over de besteding van de resterende Covid-19 middelen die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld om de negatieve effecten van de coronapandemie zoveel mogelijk tegen te gaan. De middelen zullen onder andere ingezet worden voor preventieve jeugdzorg, het versterken van de rol van de centrummanager in de dorpskernen, sport en de financiële continuïteit van maatschappelijke instellingen. In totaal is er een bedrag beschikbaar van €1.452.000.

Jongeren
Het CDA vindt het belangrijk dat er met deze Covid-middelen iets gedaan wordt voor de jongeren in onze gemeente. De coronapandemie heeft op veel jongeren een negatieve invloed gehad, zowel mentaal als fysiek. Jongeren zijn minder gaan bewegen, soms ongezonder gaan eten en hebben vaker last van klachten als depressie, angsten en eenzaamheid. Meer samenwerking tussen jongerenwerk, buurtsportcoaches en andere organisaties en (sport)verenigingen die zich inzetten voor jongeren kan helpen bij de aanpak hiervan. Dit kan breed worden ingestoken, denk bijvoorbeeld ook aan de harmonie, bloemencorso, carnaval, scouting, circus, toneelverenigingen, muziekscholen etc.

Sportclubs
Sportclubs en verenigingen hebben vaak te maken (gehad) met een daling van ledenaantallen door de coronacrisis en door een veranderende vrijetijdsbesteding, terwijl sport en andere sociale activiteiten zo belangrijk zijn voor de mentale weerbaarheid van jongeren.

Sociale weerbaarheid
We hebben daarom een voorstel gedaan, samen met andere fracties, geïnitieerd door D66, om een financiële impuls te geven aan activiteiten die gericht zijn op het verstevigen van de mentale en sociale weerbaarheid van jongeren. Concreet betekent dit om voor het jaar 2024 € 50.000 en voor het jaar 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen voor activiteiten in de 7 dorpskernen, waarbij de thema’s sport, ontmoeting, vitaliteit en weerbaarheid van jongeren centraal staan. De regie ligt in handen van de stichting Sociale Dorpsteams, de professionals en de gemeentelijke beleidsmakers.

Dit voorstel heeft een meerderheid gehaald in de raad en we hopen hiermee iets te kunnen betekenen voor het welzijn van onze jeugd.

Marina Roelofsen
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.