17 oktober 2022

Internationale dag van de armoede

Armoedeval
Vandaag is het de Internationale dag van de armoede. In 2021 leefden 2,4% van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van een bijstandsuitkering waarvan 7% AOW gerelateerd. Nog eens 10% van de inwoners heeft een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. En 12% van de inwoners heeft een laag inkomen tot 130% van het bijstandsnivea. Zo’n 12.000 inwoners die de eindjes aan elkaar proberen te knopen. En dit gaat de komende tijd helaas verder oplopen door de hoge inflatie, waarschuwen de Ombudsman, het Centraal Bureau voor de Statistieken en het Sociaal Cultureel Planbureau.

De gemeente biedt met Grip op Geldzaken ( https://www.samenopdeheuvelrug.nl/geldzaken ) ondersteuning bij het grip krijgen op geldzaken. Verder kan er een inkomenscheck worden gedaan door Sociale Raadslieden om te kijken voor welke regelingen en toeslagen inwoners in aanmerking kunnen komen (zie onder). En dat is echt wel nodig want het zijn er verschillende en de aanvragen vragen de nodige informatie. Al met al best ingewikkeld dus.

Opvallend is dat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug minder dan gemiddeld gebruik gemaakt wordt van de toeslagen. Wat kan komen door relatief veel gepensioneerden en zelfstandig ondernemers die tot de lage inkomensgroepen behoren. Voor gepensioneerden is zijn de aanvragen ingewikkeld en voor ondernemers is er een hoge drempel om hier gebruik van te gaan maken.

Dan is er ook nog de armoedeval. Gezinnen krijgen een financiële klap als hun kinderen 18 worden. En huishoudens (zowel alleenstaanden als echtparen met en zonder kinderen) gaan er vaak financieel op achteruit wanneer het inkomen uit werk toeneemt. Armoedeval ontstaat op het moment dat eenzelfde inkomensgrens gehanteerd wordt voor diverse regelingen. Wat in de Utrechtse Heuvelrug het geval is, voornamelijk 120% van het sociale minimum inkomen. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het ontstaan én het oplossen van de armoedeval.

Het is de taak aan gemeenten om de leefomstandigheden voor inwoners met een laag inkomen zo goed mogelijk te houden, en tegelijkertijd de armoedeval te minimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld door de overgang van regelingen en toeslagen soepeler te maken. Hier wil het CDA zich voor inzetten.

Graag horen wij uw ervaringen met de gemeentelijke regelingen en toeslagen voor inwoners met een laag inkomen. Wij kijken waar we het makkelijker en beter kunnen maken.

Neem contact op met:
Chantal Broekhuis
[email protected]

Hieronder volgt een overzicht van regelingen en toeslagen waar inwoners met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen:
Een link naar de landelijke toeslagen:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Een overzicht van de gemeentelijke regelingen en toeslagen:
Sociaal minimum inkomen (€583 per maand voor een alleenstaande jongere van 18 jaar tot €1756 voor gehuwden): 

  • Inwoners die drie jaar of langer een inkomen rond de bijstandsnorm hebben komen in aanmerking voor een individuele toeslag. De hoogte is situatie afhankelijk (€436 voor een alleenstaande tot €620 voor gehuwden). https://www.rsdkrh.nl/individuele-inkomenstoeslag

Tot 120% van het sociaal minimum inkomen: 

  • Inwoners die rond moeten komen van een laag inkomen met nagenoeg geen eigen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen. https://bghu.nl/particulieren/kwijtschelding-aanvragen
  • Deze inwoners komen verder in aanmerking voor de gemeentelijke energietoeslag. https://www.rsdkrh.nl/home/
  • Verder is er de Participatieregeling. Een jaarlijkse vergoeding van € 200,- voor volwassenen en € 125,- voor kinderen, voor bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen, bibliotheek, museum(jaarkaart), krant, tv, telefoon, tijdschriften, of culturele voorstellingen. https://www.rsdkrh.nl/minimaregelingen-utrechtse-heuvelrug
  • Kinderen uit gezinnen met minimale inkomens met nagenoeg geen eigen vermogen komen in aanmerking voor een vergoeding voor deelname aan een sport- of cultuurvereniging. € 225,00 per jaar voor sportclubcontributie en aanschaf van sportkleding en sportattributen (hier vallen ook zwemlessen zwemdiploma A en B vallen hier ook onder) en € 350,00 per jaar voor culturele lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums. https://www.heuvelrug.nl/jeugdfonds-sport-cultuur-utrecht
  • Dan is er nog de Ruggesteunregeling. Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen die een ‘steuntje in de rug kunnen gebruiken’. Voor bijvoorbeeld de stap naar betaald werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven. https://www.samenopdeheuvelrug.nl/ruggesteunregeling

Tot 130% van het sociaal minimum inkomen: 

Tot 150% van het sociaal minimum inkomen: 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.