10 november 2023

Keuze Raad voor de dorpsvoorzieningen voor Maarn en Maarsbergen

De raad maakt een keuze voor de dorpsvoorzieningen voor Maarn en Maarsbergen

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen  over de dorpsvoorzieningen voor Maarn en Maarsbergen. De raad heeft gekozen voor het tweede scenario: alle voorzieningen blijven staan. Het gaat om een nieuw te bouwen dorpshuis met bibliotheek, de renovatie van de sporthal, de nieuwbouw van twee scholen en de locatie voor de sportfaciliteiten en kinderopvang. Dit alles in combinatie met nieuwe woningen.

Na het Doe Maarn Mee-proces heeft de gemeenteraad het college gevraagd om twee scenario’s verder uit te werken:
1) het Scenario 1 met de scholen op de Planetenbaan en sporthal en dorpshuis op het Trompplein en
2) het Scenario 2 namelijk, alle voorzieningen blijven staan op de huidige locaties.

De twee scenario’s heeft het college uitgewerkt tot een gelijkwaardig niveau en de vraag aan de raad voorgelegd om een keuze te maken voor een scenario, waar het college vervolgens verder mee aan de slag kan.

De afweging van de CDA-fractie
Ten eerste: Beide scenario's zijn mogelijk en hebben allebei voor- en nadelen. Onze fractie heeft voor het scenario gekozen om de scholen op de huidige locatie te laten staan en daar nieuw te bouwen.
Dit om een aantal redenen, waarvan ik de belangrijkste zal noemen:

  1. Het standpunt van de scholen weegt voor ons zwaar. De Ladder heeft een voorkeur voor de huidige locatie, vanwege het verkeer, hun identiteit, de centralere ligging en het schoolplein wat ook in de toekomst gebruikt kan worden als speellocatie. De Meent heeft geen bezwaar ingebracht om op de huidige locatie te blijven. Vooral snelheid vinden de scholen belangrijk en wij zijn van mening dat door de scholen op de huidige locatie te bouwen, dit minder vertraging op zal leveren.
  2. We hebben de inbreng van de sportclubs ook goed afgewogen in onze beslissing. Wij proefden weinig enthousiasme voor een verhuizing van de tennis- en de padelbanen naar de Buurtsteeg en de kapitaalvernietiging die hiermee gepaard gaat. Ook zal dit financieel nog ongunstiger worden omdat de gemeente dan nog veel meer moet investeren om dit acceptabel en toekomstbestendig  te maken voor de betrokken sportclubs, de omwonenden en de natuur.
  3. De scholen op de huidige locatie nieuwbouwen is minder ingrijpend en het prijskaartje is minder hoog. Het gaat om gemeenschapsgeld en we hebben nog veel meer scholen die dringend aan renovatie of nieuwbouw toe zijn.Wij snappen dat er ook veel te zeggen is voor het andere scenario, de clustering van scholen en kinderopvang vinden wij zeer na te streven. Het is jammer dat dit met deze keuze niet mogelijk is. Het belangrijkste is dat er nu een knoop doorgehakt is en er verder gewerkt kan worden. Wij willen daarnaast dat er voldoende betaalbare huizen gebouwd worden, goed afgestemd op de woningbehoefte in Maarn. Dus woningen voor starters en senioren. Het CDA wil ook dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid van woningbouw aan de planetenbaan en achter ’t Vosje en de brandweerkazerne. Tenslotte hebben wij het voorstel gesteund om in gesprek te blijven met de sportverenigingen in Maarn, om deze kwalitatief goed en toekomstbestendig te maken.

Marina Roelofsen
CDA-Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.