17 januari 2023

Lizzy Doorewaard: 'Introductie CDA kandidaten Provinciale Staten Verkiezingen 2023'

Lizzy Doorewaard, voorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug, stelt graag aan u voor: Nynke van Amerongen en Michiel Mooyaart

Het CDA Utrechtse Heuvelrug heeft voor de Provinciale Staten Verkiezingen in maart 2023 twee afgevaardigden die onze provinciale belangen gaan ondersteunen. Ook al staan voor sommige mensen deze verkiezingen verder bij hun dagelijkse ervaringen met politieke besluitvorming, op provinciaal niveau worden heel wat richtlijnen, kaders en richtlijnen voorbereid en uitgevoerd. Dat gaat over diverse onderwerpen zoals Zorg, Woningbouw, Energie vraagstukken en transitie, veiligheid en mobiliteit, actuele dossiers als de Armoedeval en Migratie beleid. Het is eigenlijk zeer veelomvattend en een afspiegeling van de situatie op de dorpen van de Utrechtse Heuvelrug.

Bij deze introduceer ik graag onze kandidaten Nynke van Amerongen #17 en Michiel Mooyaart #34, beiden woonachtig in Driebergen.

Nynke van Amerongen (nummer 17 op de lijst):
Als oud-lijsttrekker en – fractievoorzitter in de gemeenteraad had het onderwerp “samenleving” mijn bijzondere aandacht. Men wist mij te vinden als er haken en ogen waren die mensen en organisaties gemeentelijk belemmerden. Ik op mijn beurt vertolkte hierop het algemeen belang en gaf mijn mening en advies aan de gemeente. Dat gold vooral voor senioren en de jeugd bij onder andere welzijn, zorg, sport en cultuur. Die aandachtsgebieden spelen ook op provinciaal niveau. Ik vind het als steunfractielid een uitdaging om mij hierin nu verder te verdiepen en met uw stem een gericht geluid naar voren te brengen. Ook de veiligheid in het verkeer, speciaal voor scholieren en ouderen en kwetsbaren met hun eigen vervoermiddel, vraagt een hoge prioriteit. Ik bekritiseerde eerder provinciaal al bij vervoersmaatschappijen het opheffen van de buurtbus. Mijn aandacht gaat voor de komende tijd vooral uit naar cultuurhuizen, speciaal voor Driebergen, dat in tegenstelling tot de andere dorpen deze voorziening niet kent. Wil ik binnen het CDA provinciaal wat kunnen betekenen, dan geldt “samen verantwoordelijk, samen doen”. Doet u binnen Utrechtse Heuvelrug vanuit alle dorpen die we rijk zijn met mij mee?

Michiel Mooyaart:
Inmiddels al weer drie jaar werk ik intensief samen met de fractie van het CDA Utrechtse Heuvelrug, eerst als campagneleider voor de Gemeenteraad Verkiezingen 2022 en nu als Commissielid en Raadsadviseur. Zodoende heb ik een brede en inhoudelijk inzicht gekregen waar het in onze verschillende dorpen beter kan en waar het CDA verschil kan maken. Van al de dossiers, en dat zijn er nogal wat, zit mijn aandacht en interesse nu het meest bij de grote uitdaging van de Energie transitie. Op provinciaal niveau worden daarvoor veel besluiten en beslissingen besproken en voorbereid, die ook voelbaar zijn voor ons als inwoners. Dat is niet alleen belangrijk voor onze dorpen, maar net zo goed als voor onze buren in Bunnik of Zeist als voor de rest van de provincie. Dit gaat ons allemaal aan. Het komt niet goed als we niets doen. Ik wil me daarvoor hard maken!

Laat u stem niet verloren gaan en steun het CDA op 15 maart 2023 voor een gedragen en eerlijke democratie.

Lizzy Doorewaard
Voorzitter Utrechtse Heuvelrug
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.