21 december 2021

Marina Roelofsen CDA-UH: ‘Haast met veilige schoolzone bij CBS De Uilenburcht’

In de laatste raadsvergadering van dit jaar hebben we ingestemd met het plan voor de vervanging van drie tijdelijke lokalen bij De Uilenburcht voor vier nieuwe tijdelijke leslokalen. Er is gekozen voor tijdelijke lokalen (voor een periode van 15-20 jaar) omdat de levensduur dan is afgestemd op de resterende levensduur van het hoofdgebouw. Dit is de eerste stap die gezet wordt om de flinke groei van het aantal basisschoolleerlingen in Driebergen op te kunnen vangen.

Motie “Voorrang voor schoolzone”

Doordat er meer kinderen worden gehuisvest en er nog steeds niets is gedaan aan de verkeersveiligheid rondom De Uilenburcht hebben we als CDA-fractie samen met Nicole Lolkema van de D66-fractie en de CU een motie ingediend om de vorig jaar beloofde veilige ‘schoolzone’ meer prioriteit te geven. De school heeft regelmatig contact met de gemeente over aanpassingen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren, maar tot op heden zijn de verbeteringen nog niet uitgevoerd.

Het spreekt voor zich dat kinderen en ouders veilig te voet en met de fiets naar school moeten kunnen gaan en veilig moeten kunnen oversteken. Nu is dit vaak niet het geval, omdat de wegen waaraan de school ligt uitnodigen om hard te rijden. Door de school wordt al veel energie gestoken in de verkeersveiligheid o.a. door ouders aan te sporen hun kinderen niet met de auto te brengen, wat beter is voor zowel veiligheid als gezondheid.

Het college heeft toegezegd dat er begin volgend jaar een start gemaakt wordt met de schoolzone, en dat er door ondercapaciteit niet eerder mee begonnen was. Wij zijn tevreden met deze toezegging en hebben de motie daarom niet in stemming gebracht. We blijven dit in de gaten houden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie – Marina Roelofsen lijsttrekker CDA-UH 06 40048011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.