30 juni 2023

Nieuw ontwerp voor de Akkerweg Driebergen

Bewoners aan de Akkerweg in Driebergen

hebben onverwacht een brief gehad van de gemeente met het voornemen de wijkontsluitingsweg weg af te waarderen naar een erftoegangsweg. Zonder overleg vooraf. Het CDA vindt dit geen pas. De gemeente moet zo’n ingrijpende aanpassing eerst met inwoners afstemmen. 30km/uur is niets mis mee, zelfs veiliger. Maar de manier waarop de weg wordt ingericht maakt wel degelijk uit voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de moskeeën.

Daarbij komt dat er ruim een miljoen geïnvesteerd wordt in aanpassing van de Akkerweg en de naastgelegen wijk zonder dat er onderzoek wordt gedaan naar de verkeerseffecten. Terwijl er wel onderzoek werd gedaan naar de bomen.

Daarom heeft het CDA bedenkingen geuit tegen het voornemen. We hebben het college gevraagd dit voorstel terug te nemen en eerst af te stemmen met belanghebbenden. Hieraan werd geen gehoor gegeven. Daarop heeft het CDA samen met de VVD een motie opgesteld met het verzoek:

• het besluit te beperken tot het besluit de maximumsnelheid op de Akkerweg bij de herinrichting van de weg te verlagen naar 30 kilometer per uur

• in een participatief proces met belanghebbenden (aan- en omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en moskeeën) de afweging te maken over de categorisering van de weg en de weginrichting

• hiervoor goed onderzoek te doen naar de verkeerseffecten van herinrichtingsmogelijkheden en gebruik te maken van het CROW afwegingskader 30km/uur en handreiking 30 km/uur

https://heuvelrug.notubiz.nl/.../Gemeenteraad%2003-07-2023

Dit wordt as. maandag in de gemeenteraad behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.