07 oktober 2021

Overlast studenten in Doorn en Driebergen

Overlast studenten in Doorn en Driebergen

Van verschillende inwoners uit Doorn en Driebergen blijven er signalen tot ons komen van aanhoudende overlast van studenten. En dan vooral in de late avonden en nacht. Voor de raadsvergadering van 30 september had de CDA fractie een aantal vragen hierover voorbereid voor de Burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde. Onze vragen waren:

  1. Welke maatregelen neemt de gemeente om de overlast terug te dringen?
  2. Wat doen de scholen (TMO en IVA) om deze overlast van hun studenten te beperken?

‘’Impactvol en ontoelaatbaar. Het is voor mij des te meer reden om in te grijpen en duidelijke kaders te stellen’’, zo stelt burgemeester Naafs in het persbericht van 6 oktober hierover.

Waar het voorheen ging om een terugkerende kortstondige piek rondom de start van een nieuw studiejaar, is er nu sprake van meerdere structurele overlastlocaties. Het gaat veelal om aanhoudende en indringende vormen van woonoverlast, zoals (nachtelijk) geluidsoverlast.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ruim een half jaar geleden in samenwerking met de politie een nieuw handhavingskader ontwikkeld. Het zwaartepunt in de aanpak is verschoven van ‘waarschuwen’ naar ‘handhaven’. Dit betekent dat geconstateerde vormen van ernstige overlast in vrijwel alle gevolgen per direct geverbaliseerd (boete) worden. ‘’De gemeente is een prominentere rol gaan vervullen’’, zo legt burgemeester Naafs uit. De geconstateerde vormen van overlast worden namelijk gerapporteerd aan de gemeente, waarna overlastveroorzakers een bestuurlijke waarschuwing ontvangen. Pandeigenaren ontvangen hiervan een afschrift, dit met de oproep zich in te spannen om verdere overlast door hun huurders te voorkomen.

De nieuw ontwikkelde aanpak richt zich niet alleen op handhaving. ‘’Dat is belangrijk, want enige nuance is op zijn plaats. Het merendeel van de studenten is welwillend. Zij zijn een zeer welkome aanvulling voor de buurten, wijken en dorpen in onze gemeente’’, aldus burgemeester Naafs. De gemeente werkt nauw samen met de onderwijsinstellingen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze fractie zal de situatie in de gaten houden en zo nodig de Burgemeester hier op blijven aanspreken.

Peter Kranenburg,
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.