14 oktober 2021

Persbericht: CDA-UH fractie: 'KLAAR VOOR DE TOEKOMST'

Het CDA Utrechtse heuvelrug heeft de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. De partij wil met het lokaal verankerde team de komende jaren verder werken aan groene, leefbare en vitale dorpen, waar zorg voor elkaar en de omgeving hoog in het vaandel staan. Daarvoor zijn klimaatmaatregelen, betaalbare woningen voor jong en ouder, ruimte voor lokaal ondernemerschap en toekomstgerichte voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur van groot belang.

 

Kandidatenlijst Gemeenteraad verkiezing maart 2022

Met op nummer 1 Marina Roelofsen uit Driebergen is gekozen voor een jonge, maar al door de wol geverfde lijsttrekker die zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt voor goede (jeugd)zorg, werk en inkomen, onderwijs en een gezonde leefomgeving voor opgroeiende kinderen. In haar werk en aandacht voor jeugd en kerk, haar sociale inzet in de Gemeenteraad en de wijze waarop ze wordt gedragen door de mensen die met haar werken, ziet het CDA excellente kwaliteiten voor de toekomst.

Fractievoorzitter en ondernemer Peter Kranenburg, geboren en getogen in Doorn, heeft het team van het CDA Utrechtse Heuvelrug in de huidige samenstelling gevormd. Zijn ervaring en netwerk zijn zeer waardevol voor de gemeenschap op de Utrechtse Heuvelrug, met name voor de sportverenigingen en de ondernemers waar hij zich vol verve voor inzet. Daarnaast blijft hij zich inzetten voor een financieel gezond en efficiënt functioneren van de Gemeentelijke overheid.

Wethouder Chantal Broekhuis is erom bekend midden in de samenleving te staan. Zij heeft tijdens de Coronacrisis ingewikkelde dossiers uit haar portefeuille Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Agrarische Zaken en Natuur vlot getrokken vanuit Christen Democratisch perspectief. Dit werk wil zij graag voortzetten om zo van betekenis te zijn voor mens en natuur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Werner van Katwijk is maatschappelijk betrokken en werkt als raadslid vanuit Leersum aan de duurzame doelstellingen van het CDA Utrechtse Heuvelrug. Hij zet daarbij zijn vele contacten in om een goede vertaalslag te maken tussen inwoners en politiek. Met zijn ‘hands-on instelling’ geeft ook hij het CDA-UH een dynamisch en innovatief karakter dat staat voor verbetering waar nodig voor onze klimaatdoelstellingen.

Gedragsdeskundige Gina van Veldhuijzen uit Overberg is een nieuwkomer in de top van de kandidatenlijst, samen met  Bedrijfspsycholoog Dave Niks uit Driebergen op de negende plaats. Met haar passie voor het betrekken van inwoners bij het maken van beleid gaat ze zeker het verschil maken voor onze inwoners. Dave gaat de fractie steunen op diverse vlakken met zijn brede kennis, ervaring en onvermoeibare inzet als interim manager bij verschillende onderdelen van de Rijksoverheid.

Lijsttrekker Marina Roelofsen kijkt uit naar de gemeenteraadsverkiezing in maart volgend jaar.  ‘’Dat we zo’n mooi team hebben kunnen samenstellen is te danken aan de plaatselijke positieve dynamiek die onze wethouder, fractievoorzitter en raadsleden hebben weten neer te zetten in de afgelopen 4 jaar. We hebben met elkaar mooie resultaten behaald in deze periode. Ik ben daar trots op en dat zetten we voort”.  

De top van de lijst ziet er daarmee als volgt uit:

  1. Marina Roelofsen (Driebergen)
  2. Peter Kranenburg (Doorn)
  3. Chantal Broekhuis (Driebergen)
  4. Werner van Katwijk (Leersum)
  5. Gina van Veldhuijsen (Overberg)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.