04 december 2022

Peter Kranenburg: 'OZB compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties'

OZB compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties met een eigen gebouw

De raad heeft onlangs de OZB-belasting voor de categorie ‘niet-woningen’ verhoogd, het CDA was daartegen. Dit raakt namelijk ook veel maatschappelijke organisaties met een eigen gebouw. Met onderstaande schriftelijke vragen wil ik onderzoeken of een subsidieregeling een mogelijkheid is om hen te compenseren voor de hogere belasting.

Ik heb de volgende vragen:

  1. Past de regeling van de gemeente Roosendaal ook in onze ASV? Waar past hij niet? Met de subsidie worden de maatschappelijke activiteiten van de organisatie ondersteund en de regeling sluit goed aan bij de definitie van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk.
  2. Kan hij gelden voor de volgende (vrijwilligers) sectoren: kunst, cultuur, muziek, scouting, sport, buurthuizen/dorpshuizen/cultuurhuizen, bibliotheek en kinderboerderij? Organisaties zijn met hun KvK sbi code goed te verifiëren (zie ook de regels voor de coronasteunmaatregelen).
  3. Kan de niet-commerciële zorg- en welzijnssector eraan worden toegevoegd? Bijvoorbeeld op basis van KvK sbi code 86, 87 en 88? Het gaat dan om verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk met een eigen gebouw.
  4. Is direct vaststellen op basis van toezending van ingevuld aanvraagformulier, kopie OZB-aanslag, kopie betaalbewijs/bankafschrift en (eventueel) kopie KvK uittreksel mogelijk? Dit maakt het administratieve proces voor gemeente en aanvrager zo eenvoudig mogelijk.
  5. Roosendaal heeft een meerjarige regeling. Kan onze regeling voor één jaar gelden met een mogelijkheid van jaarlijkse verlenging?
  6. Een subsidieplafond zoals andere gemeente gebruiken lijkt me aan te bevelen zodat het geen openeinde regeling is. De vraag is dan wel wat de verdeelsleutel is? Wat zijn relevante opties?
  7. Is het mogelijk om een percentage op te nemen van de compensatie in de regeling? (50% of 100%). En kan dit jaarlijks gewijzigd worden? En is het mogelijk om een maximum bedrag per aanvrager vast te stellen? Zodat niet enkele grote aanvragers al het budget op souperen.
  8. Het subsidieplafond kan bijv. op 200.000 euro per jaar worden vastgesteld. Kan dit ook jaarlijks worden gewijzigd? En kan voor de zorg- en welzijnssector een separaat subsidieplafond worden vastgesteld?
  9. Wat zouden bij benadering de uitvoeringkosten van deze nieuwe regeling zijn? Bijv. bij 100 of 200 jaarlijkse aanvragen?

Indien de beantwoording een positieve connotatie heeft dan overweegt onze fractie een initiatief voorstel hiertoe in te dienen.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze vragen, dan kunt u deze sturen aan: [email protected]

Peter Kranenburg
Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.