16 september 2020

Utrechtse Heuvelrug en 19 andere gemeenten roepen Rijk op structureel bij te dragen aan de Nationale Parken

Persbericht 15 september 2020

Utrechtse Heuvelrug en 19 andere gemeenten roepen Rijk op structureel bij te dragen aan de Nationale Parken

Samen met 19 andere gemeenten wil het college van de Utrechtse Heuvelrug dat het Rijk structureel bijdraagt aan de instandhouding van de Nationale Parken. Op dit moment gebeurt dit slechts incidenteel. Het zijn de gemeenten zelf - die vaak met hulp van de provincie - de Nationale Parken voor het grootste deel financieel steunen. Terwijl het voor veel gemeenten het steeds moeilijker wordt om hun eigen begroting sluitende te krijgen. Voor de doorontwikkeling en instandhouding op de lange termijn zijn structureel middelen noodzakelijk van het Rijk zo bepleiten de gemeenten in een motie aan het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

De 20 gemeenten[1] vragen op 25 september tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederland Gemeenten aan het bestuur om hier werk van te maken bij het Rijk. Immers, de Nationale Parken zijn onze iconen van natuur, landschap en erfgoed. In Nederland zijn er 21 Nationale Parken. Het zijn belangrijke regionale dragers voor recreatie, toerisme en ontspanning.  Daarnaast verbinden de parken natuur met de andere grote opgaven waar Nederland voor staat zoals de stikstof- en landbouwtransitie en de klimaatopgaven.

Wethouder Chantal Broekhuis: “De afgelopen periode heeft de corona-crisis duidelijk gemaakt hoe waardevol natuur en een groene omgeving is. Veel mensen trokken erop uit de natuurgebieden in. Ook in de Nationale Parken. Willen we mensen in de toekomst blijvend een groene en natuurrijke omgeving bieden om in te recreëren, dan is het noodzakelijk dat het Rijk de Nationale Parken structureel financiert.”

Voor meer informatie:
Koers, Strategie en Advies, team communicatie  Telefoon : (0343) 56 56 00 Mail: communicatieadvies@heuvelrug.nl
Overzicht van de Nationale Parken in Nederland  https://www.nationaalpark.nl/8614/nationale-parken/overzicht

De ingediende motie kunt u hier downloaden (PDF)

[1] indieners motie: Utrechtse Heuvelrug, Schiermonnikoog, Zeist, Woudenberg, Bloemendaal, Velsen en Reimerswaal. En gesteund door de gemeenten Ameland, Vlieland, de Bilt, Steenwijkerland, Groningen, Tynaarlo, Aa en Hunze, Altena, Wassenaar, Bunnik, Almere, Noord-Beveland en Soest

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.