30 november 2021

VERSLAG CDA UH bijeenkomst: ‘Bouwplannen in Doorn’

VERSLAG CDA UH bijeenkomst ‘Bouwplannen in Doorn’
24 november 2021

Beste Doornaars,

Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage aan de onlinebijeenkomst ‘Bouwplannen in Doorn’ van het CDA Utrechtse Heuvelrug, 24 november jl.

Hierbij ontvangt u een kort verslag van de bijeenkomst. Uw bijdragen en standpunten neemt de CDA-fractie mee in haar afweging zodra er een voorstel voor desbetreffende locatie op tafel ligt. Of de fractie komt in een eerder stadium met een voorstel daarover naar de gemeenteraad.

We hebben met u een aantal bouwlocaties en bouwplannen in Doorn besproken, waarvan hier een kort verslag:

  • In het algemeen vindt men dat er voor diverse doelgroepen woningen moeten worden gebouwd. Voor senioren en jongeren, en voor jonge gezinnen. En niet alleen sociale huurwoningen en villa’s maar ook koopwoningen in het middensegment (voor ouderen en gezinnen). Maar vooral moeten we bouwen voor eigen inwoners. Dit komt ook de doorstroming ten goede;
  • Voor de locaties oude gemeentewerf (van Bennekomweg) en Kampweg (naast nummer 70) denkt men in meerderheid aan seniorenwoningen en starterswoningen (appartementen);
  • Het terrein voor de school De Kameleon wil men blijven gebruiken als speelveld voor de school en voor buurtkinderen. In het noordoostelijk deel van Doorn zijn namelijk geen andere speelmogelijkheden voor jonge kinderen;
  • Het idee voor het centrumplan bij supermarkt AH kon weinig steun vinden. Het wordt gezien als te groots van opzet. En men vreest nog meer verkeersdruk plus leegstand van winkels. Appartementen boven een eventuele nieuwe supermarkt is een optie, maar een parkeergarage eronder kreeg de handen niet direct op elkaar. De CDA-fractie wil eerst een visie op het centrum van Doorn voordat er over zo’n groots plan wordt gesproken;
  • Ook het bouwplan Stamerweide (naast Revius) van een projectontwikkelaar kreeg geen bijval. De CDA-fractie heeft zich al tegen dit plan uitgesproken. De locatie direct aan de Stichtse Lustwarande en buiten de bebouwde kom ziet de fractie niet zitten. We willen niet dat de verbindingsweg tussen Doorn en Driebergen volgebouwd wordt en het karakter van de Lustwarande aangetast wordt. Dus geen lintbebouwing langs de weg;
  • Het terrein van de Marinierskazerne en het naastgelegen golfterrein wordt door de meeste gezien als een geschikte grote woningbouwlocatie. Men wil echter geen hoogbouw, zeker niet aan de zijde van de Woestduinlaan (privacy!). Deelnemers gaven aan dat er een wijk in het groen moet komen (aansluitend op het bos en de omringende buurten) voor diverse doelgroepen, zeker ook grondgebonden woningen in het midden en hoge segment. Ook maatschappelijke voorzieningen als sport en een school zijn opties;
  • Meerdere malen werd opgemerkt dat bij alle bouwplannen de verkeersdruk en -afwikkeling aandacht nodig hebben. NB: het kruispunt (N225) is nu al meer dan maximaal druk. Daarnaast is het gebrek aan parkeergelegenheid in het centrum een knelpunt. Men wenst de parkeerplekken aan de van Bennekomweg en supermarkten zoveel als mogelijk te behouden (voor winkelpubliek en personeel van de winkels);
  • Als laatste onderwerp werd het plan voor een zonneveld van 7,5 hectare ten zuiden van Doorn (tussen Achterweg en Gooijerdijk) besproken. De deelnemers waren hiertegen en waren blij dat het college het plan heeft afgewezen, omdat een deel van het zonneveld niet in het landschap past (blokkeert waardevolle zichtlijn). Deelnemers gaven aan dat het zonneveld in een Stiltegebied ligt dat aansluit op het officiële natuurgebied (zogenaamd NNN-gebied) aan de westzijde van het Stiltegebied. In Wijk bij Duurstede (zuidzijde Gooijerdijk) is de afweging dat er geen zonnevelden in Stiltegebieden mogen komen (in UH is dat geen factor). In de raadsvergadering van 20 december zullen de verschillende plannen voor zonnevelden worden besproken.

Nogmaals dank voor uw deelname. En als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Voor reacties: [email protected]
Whatsapp: 06-2712 1477

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.