09 februari 2021

Werner van Katwijk: Waar naar toe met onze afval?

WAAR NAAR TOE MET ONZE AFVAL?

De gemeenteraad buigt zich in de komende maanden over ons afval. Uit onderzoek blijkt dat de inwoners van onze gemeente een goede discipline hebben als het gaat om het scheiden van afval. Maar we zitten nog steeds meer dan 50 kilo af van de ideale norm van 100 kg afval per inwoner. Waar moeten we naar toe met ons afval(beleid)?

Gedifferentieerde tarieven (Diftar)
In een groot aantal andere gemeenten wordt gewerkt met gedifferentieerde tarieven (Diftar). Het merendeel van deze gemeenten meldt dat daardoor de hoeveelheid restafval wordt teruggedrongen met zo’n 20 – 30 kg per inwoner. Dat is reden voor de verantwoordelijke wethouder om te gaan onderzoeken of Diftar ook voor onze gemeente een optie is.

CDA-UH; Is de norm 100kg restafval haalbaar?
Het CDA-UH volgt de ontwikkeling nauwgezet. Ik heb namens het CDA ook een aantal vragen gesteld bij de start van het onderzoek. Is bijvoorbeeld de norm van 100 kg restafval per inwoner wel haalbaar of zouden we niet beter eerst een, op kortere termijn haalbaar, tussendoel kunnen formuleren van bijvoorbeeld 130 kg? Verder lijkt het Diftar systeem erg op het bestraffen van het produceren van te veel afval, maar zouden we misschien ook de goed presterende inwoners kunnen belonen?

Voor de invoering van Diftar is niet alleen de steun van de gemeenteraad nodig maar vooral ook de steun van de bevolking. Er moet immers geen ongewenste ontwikkeling komen zoals vermenging van afval, het bijplaatsen van zakken bij de centrale inzamelingspunten etc.  Als immers de steun wegvalt valt ook de discipline om te scheiden weg. Daarom moet je ook uitkijken met het minder frequent huisvuil ophalen. Het lijkt ons ook logischer om, als we dat willen, Diftar in te voeren samen met gemeenten om ons heen. Dan kunnen invoeringskosten ook gedeeld worden.

Milieustraat
Het beleid over de Milieustraat is een ander punt in het afvalstoffenbeleid. Pasgeleden is overgegaan op het beperken van het aantal bezoeken tot 4 keer per halfjaar. Het CDA vraagt zich af of het niet logischer is als je niet het aantal bezoeken beperkt, maar het aantal kilo’s dat je gratis mag storten. We willen immers de hoeveelheid afval beperken. Dat vergt weliswaar de investering in een weegbrug, maar het zorgt ervoor dat inwoners niet thuis afval moeten gaan opsparen (zo ze dat al kunnen) omdat ze anders helemaal niet meer terecht kunnen op de Milieustraat. Het zou ook tegemoetkomen aan de wens van de inwoners zoals bleek uit een breed opgezette petitie die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Afval verwerking in Europa
Verder vroeg ik namens het CDA nog om aandacht voor de verdere verwerking in de afvalketen. Veel afval uit het westen wordt getransporteerd naar landen als Indonesië waar hele dorpen bezig zijn om ‘ons’ afval te scheiden en te verwerken. Er is ons gegarandeerd dat in het contract met de afvalwerker staat en blijft staan dat het afval in Europa verwerkt wordt.    

Werner van Katwijk
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug                        Voor reacties: werner@ouders.net

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.