07 juli 2023

CDA Utrechtse Heuvelrug: 'Woningbouw is topprioriteit'

Woningbouw is topprioriteit
Bij de behandeling van de hoofdlijnen voor de nieuwe woonzorgvisie deed het CDA verschillende voorstellen voor betaalbare woningbouw voor starters en senioren en het bevorderen van doorstroming.

Amendement Toewijzing lokale binding
Het CDA wil dat er gebouwd wordt voor onze inwoners en ook voor nieuwe. Voor kinderen die bij hun ouders willen gaan wonen voor mantelzorg. Of andersom. Voor jong volwassenen geboren en getogen in de heuvelrug, die voor hun studie zijn uitgeweken naar de stad, en nu een gezin willen stichten dichtbij opa en oma. En niet op de minste plaats praten we over woonruimte voor kwetsbare en nieuwe Nederlanders als basis voor een nieuw leven.

Het CDA diende daarom een voorstel in dat de gemeente de nieuwe ruimere mogelijkheden voor toewijzing van woningen in de nieuwe Huisvestingswet volop moet gaan benutten voor mensen met een urgente woonbehoefte, en starters en senioren, met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Amendement Diverser woningaanbod voor jong en oud
Voor kwetsbare mensen en starters is het momenteel vrijwel onmogelijk een betaalbare woning te bemachtigen. Voor senioren is er nauwelijks passende woonruimte. Een divers woningaanbod is belangrijk om uitstoom en doorstroom te bevorderen. Het CDA is van mening dat de diversiteit in behoefte onvoldoende tot uiting komt in de realisatie van woningbouw in dit het hoofdlijnen document. Daarom heeft het CDA gevraagd om een diverser aanbod van woonoplossingen in het sociale segment, zowel tijdelijk als permanent, te stimuleren met inzet van het vereveningsfonds. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Ontwikkeling buiten de rode contour is mogelijk na een uitspraak van de raad.
Het CDA heeft opgeroepen de bouw van betaalbare woningen versnellen. Als de gemeente op dit tempo door blijft gaan dan halen we deze grote opgave niet. De gemeente moet nu echt als standvastige overheid gaan bij schakelen. Alle registers moeten open getrokken worden. Kijk gelijk naar alternatieve locaties wanneer projecten vertragen of stilvallen. Ook het gelijk schakelen van procedures levert tijdswinst op. Het moet duidelijk worden dat het ons menens is.

Ons standpunt is dan ook dat bouwen buiten de bebouwde kom in kernrandzones ter versteviging van de dorpen gewoon bespreekbaar is in onze gemeente. De raad heeft zich hierover uitgesproken evenals de provincie. Toch lijkt het college hierom te willen draaien. De omgevingsvisie is hier helder over. Ontwikkeling buiten de rode contour is mogelijk na een uitspraak van de raad. Kom maar op met de voorstellen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.