Efficiënte organisatie

Het CDA streeft naar een efficiënte ambtenarenorganisatie met beperkte overheadkosten. Het CDA zet in op een substantiële reductie (doel 25%) van de inhuur van extern personeel, waarmee de totale loonsom van het ambtenaren apparaat beduidend lager zal uitvallen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.