Gemeentelijke schuldenlast

Het CDA ziet de noodzaak om de schuldenlast van de gemeente te verlagen. Door onvermijdelijke investeringen in maatschappelijke voorzieningen is deze te hoog. We willen echter niet dat de aflossing ten koste gaat van de voorzieningen in onze dorpen. De gemeente moet een actief beleid voor herfinanciering voeren om de financieringskosten te minimaliseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.