Gezin en kinderen

Kinderen in kwetsbare gezinnen moeten kunnen rekenen op een goed functionerend sociaal vangnet met hulp en ondersteuning. Dit proces verdient meer aandacht, zodat de effectiviteit en kwaliteit wordt verbetert en zodat kinderen niet tussen de wal en schip terecht komen. De budgetten voor de jeugdzorg zijn al jaren te krap. Het CDA wil de regionale samenwerking intensiveren om zo te proberen schaalvoordelen te halen, waardoor toch  ieder kind kan rekenen op de zorg en ondersteuning die het nodig heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.