Kennis van inwoners gebruiken

Er moet meer gebruik gemaakt worden van de denk- en daadkracht van onze inwoners. We willen meer gebruik maken van het ‘right to chalenge.’ Daarmee kunnen inwoners de gelegenheid krijgen om in een vroegtijdig stadium mee te denken over de toekomstplannen van de GUH en in hun dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.