Kwetsbare groepen

De armoede door de crisis zal gaan toenemen bij mogelijk kwetsbare groepen, bijvoorbeeld bij eenoudergezinnen, migranten, jongeren en laagopgeleiden. Ook de armoede onder kinderen zal groeien. Wij vinden als CDA dat er veel aandacht moet blijven voor deze groepen die veelal kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook sociale werkplaatsen zijn een goed initiatief, die de zelfredzaamheid van deze groep bevorderd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.