Gina van Veldhuysen

Commissielid

Ik ben Gina van Veldhuysen uit Overberg. In het dagelijks leven ben ik Gedragsdeskundige. Ik zet mij in voor zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Ik heb mij verzet en blijf mij verzetten tegen windmolens in ons mooie buitengebied. Windturbines in de gemeente mogen de gezondheid, het woongenot en het welbevinden van onze inwoners (en de dieren) niet beinvloeden.

Ik ga mij hiervoor inspannen:

  • Geen windmolens in Overberg. Nu niet, nooit niet;
  • Zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben;
  • Snel betaalbare woningen;
  • Aanpak kansengelijkheid jongeren;
  • Jeugd- en Volwassenenfonds sport- en cultuur;
  • Een sterk sociaal netwerk met mantelzorgers, vrijwiligers en een rijk verenigingsleven;
  • Versterken natuur, landschap en biodiversiteit;
  • Ondersteuning verduurzaming woningen en bedrijven;
  • Betaalbare inwonerslasten.

Heb je ideeen, vragen of opmerkingen, email mij: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.