Marina Roelofsen

Ik ben Marina Roelofsen, getrouwd met Auke en we hebben drie kinderen, een dochter van 12 en twee jongens, van 10 en van 8 jaar oud. Sinds 2010 wonen wij in Driebergen-Rijsenburg.

Ik ben al weer bijna vier jaar raadslid voor het CDA in deze mooie gemeente. In de afgelopen periode heb ik me voornamelijk beziggehouden met de portefeuille Samenleving. Hierbij moet je denken aan onderwerpen als zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugdhulp, onderwijs en cultuur. In de afgelopen vier jaar is er in de zorg en het sociale domein erg veel veranderd. Veel zorgtaken van het Rijk zijn op het bordje van de gemeente terechtgekomen. De gemeentelijke organisatie is totaal anders gaan werken door de overdracht van deze taken. Zorg en ondersteuning worden nu zoveel mogelijk dichtbij mensen geregeld door middel van de sociale dorpsteams. Het is erg interessant om als raadslid zo nauw bij deze processen betrokken te zijn. Veel gaat gelukkig goed, maar er zijn ook zaken die nog meer aandacht verdienen. Onder andere het welzijnswerk en het bestrijden van eenzaamheid zijn belangrijke CDA-punten waar we verder mee aan de slag willen. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om bijvoorbeeld jongeren met een beperking waar weinig activiteiten voor zijn.

Als raadslid kun je waar nodig dingen veranderen of verbeteren en mensen een eindje op weg helpen. Het is fijn om op die manier van betekenis te kunnen zijn en ik ga daar heel graag nog vier jaar mee door.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.