Marina Roelofsen

Fractievoorzitter

Ik ben Marina Roelofsen en sinds 2010 woon ik met mijn gezin met veel plezier in Driebergen-Rijsenburg. Al weer een flink aantal jaren ben ik raadslid voor het CDA in deze mooie gemeente. Het raadswerk is altijd weer boeiend, je leert veel inwoners kennen, raakt betrokken bij de dingen die er leven en je kunt waar mogelijk helpen om dingen beter te maken. In de afgelopen jaren heb ik me voornamelijk beziggehouden met de portefeuille Samenleving. Het gaat hierbij om onderwerpen rondom zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugdhulp, onderwijs en cultuur. Omdat zorg en welzijn ook veel te maken heeft met alles op het gebied van ruimte en wonen, ben ik ook nauw betrokken bij de portefeuille Ruimte.

Veel taken van het Rijk zijn de afgelopen jaren bij de gemeenten terechtgekomen. Het was de bedoeling dat hulp en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij mensen die dat het hardst nodig hebben geregeld zou worden. Dit past goed in het gedachtegoed van het CDA, maar het wil niet zeggen dat alles probleemloos verloopt. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe en moet er gewerkt worden aan welzijn en aan de bestrijding van eenzaamheid. Ook de vraag naar alle vormen van jeugdzorg neemt toe. De bijdragen van het Rijk zijn onvoldoende en de sociale dorpsteams, die veel van deze taken moeten uitvoeren, zijn er nog onvoldoende op ingericht. Ik ben samen met andere raadsleden nog altijd hard bezig om hier meer grip op te krijgen. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

Er zijn nog genoeg punten waar we als CDA mee aan de slag moeten. Op het gebied van werk en inkomen is het bijvoorbeeld van groot belang dat de zelfstandigen die zijn getroffen door de coronacrisis adequaat worden geholpen. Ook moeten mensen met geldproblemen of schulden goede begeleiding krijgen, zodat ze niet verder in de malaise terechtkomen. Als raadslid kun je waar nodig dingen aankaarten en mensen op weg helpen. Het is erg fijn om op die manier van betekenis te kunnen zijn. Als u mij wil volgen op Facebook, klik dan hier op de link: https://www.facebook.com/marina.roelofsen.1

Marina Roelofsen
Fractielid CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.