Peter Kranenburg

Raadslid

Ik ben geboren in Doorn, getrouwd met Ellorene en al ruim 20 jaar ondernemer.

Steun en waardering voor vrijwilligers en verenigingen, dat betekent het CDA voor mij. Of het nu gaat om sportclubs of de harmonie, Oranjeverenigingen of de evenementen in onze dorpen, het gaat om burgers die zich betrokken voelen bij de lokale gemeenschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Zo bouw je een sterke samenleving.

Ik zie dat het met veel verenigingen goed gaat, maar vaak is er ook een tekort aan vrijwilligers. De Gemeente kan hen steun bieden door de regels voor vergunningen en fondsenwerving verder te verminderen, subsidiemogelijkheden te vergroten en (sport)accommodaties te moderniseren. Als voormalig voorzitter van de Doornse Sportraad en de sportkoepel HSI en bestuurslid van de Oranjevereniging sta ik voor de belangen van onze sportclubs en verenigingen.

Daarnaast blijf ik mij inzetten voor gezonde gemeentefinanciën en lage belastingen. Het blijft een uitdaging om de begroting op orde te houden want de schuldenlast is hoog. Dat komt omdat we flink hebben geïnvesteerd in o.a. het Revius, basisscholen, sportaccommodaties en diverse verkeersmaatregelen. De lage rentestand werkt echter in ons voordeel, zodat de risico’s beperkt zijn. Echter, de kosten van het ambtenaren apparaat en dan vooral de overheadkosten van de stafdiensten zijn hoog. Deze worden doorberekend in de leges van bijvoorbeeld de bouwvergunningen of begraafkosten, en zo krijgen onze inwoners de rekening daarvoor gepresenteerd.

Als geboren Doornaar zal ik mij – met uw steun – blijven inzetten voor Doorn, sportclubs, vrijwilligers en lage belastingen.

Als u mij wil volgen op social media,klik dan hier voor Facebook: https://www.facebook.com/peterkranenburg.nl
en op Twitter: https://twitter.com/PeterKranenburg

Peter Kranenburg
Fractievoorzitter CDA Utrechtse Heuvelrug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.