Peter Kranenburg

Voor Doorn, sport, vrijwilligers en lage belastingen

Ik ben geboren in Doorn, getrouwd met Ellorene en al 20 jaar ondernemer.

Steun en waardering voor vrijwilligers en verenigingen, dat betekent het CDA voor mij. Of het nu gaat om sportclubs of de harmonie, oranjeverenigingen of de evenementen in onze dorpen. Het gaat om burgers die zich betrokken voelen bij de lokale gemeenschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Zo bouw je een sterke samenleving.

Ik zie dat het met veel verenigingen goed gaat, maar vaak is er ook een tekort aan vrijwilligers. De Gemeente kan hen steun bieden door de regels voor vergunningen en fondsenwerving verder te verminderen, subsidiemogelijkheden te vergroten en (sport)accommodaties te moderniseren. Als voormalig voorzitter van de Doornse Sportraad en de sportkoepel HSI en bestuurslid van de Oranjevereniging sta ik voor de belangen van onze sportclubs en verenigingen.

Daarnaast wil ik mij de komende jaren blijven inzetten voor gezonde gemeentefinanciën en lage belastingen. Mede dankzij het CDA is de stijging van de OZB belasting de laatste jaren beperkt tot de inflatiecorrectie. De begroting is nu op orde en het eigen vermogen is robuust, alleen de schuldenlast is nog te hoog. Dat komt omdat we flink hebben geïnvesteerd in o.a. het Revius, basisscholen, sportaccommodaties en diverse verkeersmaatregelen. De lage rentestand werkt echter in ons voordeel, zodat de risico’s beperkt zijn. Tevens zijn de kosten van de organisatie en dan vooral de overheadkosten hoog, en omdat deze worden doorberekend in de leges van bijvoorbeeld de bouwvergunningen of begraafkosten, krijgen onze inwoners de rekening daarvoor gepresenteerd.

Als geboren Doornaar zal ik mij – met uw steun – ook  de komende vier jaar weer inzetten voor Doorn, sportclubs, vrijwilligers en lage lasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.