Onderhoud buitenruimte

Het CDA hamert al jaren op het feit dat het onderhoud van straten en wijken tekort schiet. Of het nu gaat om trottoirtegels in Amerongen, wortels die doorgroeien, onkruidbestrijding die niet goed wordt uitgevoerd. De Gemeente moet zich nadrukkelijker bezighouden met de herplanting van bomen in de publieke ruimte. De inzet van mensen met participatiebanen (BIGA) is een manier om het onderhoudsniveau van de buitenruimte te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.