OZB-belasting

Mede dankzij het CDA is de stijging van de OZB-belasting zoveel mogelijk beperkt gebleven. We ontkomen er echter niet aan omdat de gemeente steeds meer taken toegeschoven krijgt met daarbij veel te weinig middelen. De begroting moet op orde zijn. Inzet is: niet meer dan inflatiepercentage, meer alleen voor geoormerkte besteding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.