Vluchtelingen

CDA pleit voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen en gaat daarvoor in overleg met omliggende gemeenten voor de mogelijkheden. Het is van groot belang dat onze gemeente een steentje bijdraagt aan hulp voor kinderen die middenin een humanitaire ramp zitten. Opvang van vluchtelingen is een wettelijke en morele plicht. De gemeente bouwt draagvlak op, door in overleg met de burgers nieuwe mogelijkheden voor huisvesting en integratie te ontwikkelen. Daarbij is speciale aandacht voor alleenstaande vluchtelingenkinderen. AZC Leersum is een mooi voorbeeld, waar statushouders zo snel mogelijk begeleidt worden naar huisvesting, onderwijs en werk om de integratie te bevorderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.