Windmolens en zonne-energie

We zijn tegen het plaatsen van windmolens, bij gebrek aan geschikte locaties en negatieve neveneffecten, zoals geluidsoverlast, gevaar voor vogels en horizonvervuiling. We willen daarom inzetten op zonne-energie en nieuwe technologieën. Eerst waar mogelijk zon op dak. Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen door op alle bij de gemeente in beheer zijnde gebouwen zonnepanelen te leggen en stimuleert dat eveneens bij bedrijfsgebouwen. Het CDA ziet weinig in de ontwikkeling van zonneweiden, maar sluit die niet uit, mits in het landschap ingepast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.