21 juni 2017

Blauwe zones of betaald parkeren?

CDA Zeist heeft tijdens de voorjaarsnota voorgesteld om verschillende scenario’s voor parkeren in het centrum te onderzoeken. De kosten zijn hoger dan de baten. Fractievoorzitter Aline Pastoor: ‘Al jaren kost het parkeerbeleid flink meer dan dat het oplevert. Dat kan niet de bedoeling zijn van betaald parkeren.’ Het CDA Zeist stelt daarom voor om te onderzoeken of het mogelijk is om over te stappen op bijvoorbeeld blauwe zones. ‘Daar hebben bezoekers van het centrum en onze ondernemers baat bij’, aldus Aline Pastoor

Ook pleit CDA Zeist er voor om de fietsmogelijkheden tussen Zeist en de Uithof te verbeteren. De fietspaden tussen Zeist en Utrecht zijn overvol. Toch willen we allemaal per fiets naar school of werk. Fietsen is gezond, duurzaam en veilig. Het CDA Zeist wil daarom weten of een nieuw aan te leggen fietspad van Zeist-West naar de Uithof tot de mogelijkheden behoort.

Het aantal mensen in de bijstand neemt toe in Zeist, maar het aantal banen niet. Ook blijkt het moeilijk om aan geschikte bedrijfsruimte te komen. Daarom vraagt het CDA aandacht voor meer duurzame bedrijvigheid bij bouwplannen, zoals rondom de Utrechtseweg. Aline Pastoor: ‘Meer werkgelegenheid is goed voor Zeist. Minder mensen in de bijstand, meer aan het werk. Dat is wat Zeist nu nodig heeft.’ Het CDA roept het college letterlijk op hier meer werk van te maken. In plaats van nog meer beleidsnotities erover te schrijven, is er nu actie nodig.

Als laatste vraagt CDA Zeist aandacht voor de bijzondere vlaggenmast, die alleen op nationale feestdagen op het Rond verschijnt. Fractievoorzitter Aline Pastoor “Omdat niet duidelijk is wat er in de toekomst met de vlaggenmast gaat gebeuren, wil het CDA zeker weten dat de zorg voor dit erfgoed tot in lengte der dagen verzekerd is.” Dat heeft de burgemeester in zijn antwoord alvast toegezegd.

Over deze ideeën zal de gemeenteraad op de raadsvergadering van 4 juli 2017 stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.