16 augustus 2017

Steeds meer initiatieven om vluchtelingen aan werk te helpen

Vluchtelingen die sinds 2015 in Nederland zijn, komen nog altijd moeizaam aan werk. In dat jaar kwam een recordaantal vluchtelingen uit Syrië en Eritrea naar Nederland. Zij moesten vaak lang wachten op een huis en een inburgeringscursus. Pas daarna kwam het zoeken van werk aan de orde.

Sinds 2016 zet de landelijke Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen zich in om duizenden migranten sneller aan werk en uit de bijstand te halen. Dat gaat in samenwerking met de gemeenten, maar het schiet nog niet erg op.

Het ministerie van Sociale Zaken en de Sociale Diensten kunnen overigens nog niets zeggen over de resultaten van de inspanningen. Het eerste voorlopige overzicht komt op zijn vroegst eind dit jaar.

Een van de gemeenten die nieuwkomers bij de arm nemen en naar werk begeleiden, is Zeist. Die gemeente heeft een eigen aanpak bedacht: deze zomer konden kandidaten op een banenmarkt kennismaken met werkgevers als de Triodos Bank, Remia en BAM.

Het Zeister schoonmaakbedrijf Augias meldde zich om vijftien mensen te helpen aan een baan, een werkervaringsplek of een interne opleiding. Voor geïnteresseerden was er vandaag een voorlichtingsdag. Daarbij werd ook duidelijk gemaakt dat de Regionale Sociale Dienst taallessen voor de nieuwkomers verzorgt, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Niveau

Wethouder Marcel Fluitman van Zeist beklemtoont dat zo'n aanpak nodig is om te voorkomen dat nieuwkomers erg lang thuis zitten. "Hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt om weer een baan te krijgen op het niveau waarop de mensen werkten voordat ze naar Nederland kwamen."

Bekijk de reportage op: nos.nl/artikel/2188246-steeds-meer-initiatieven-om-vluchtelingen-aan-werk-te-helpen.html

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.