04 juli 2019

CDA stelt vragen over overlast van jongeren in zwembad Dijnselburg

Naar aanleiding van het artikel in het algemeen dagblad van 4 juli 2019 over overlast van jongeren in zwembad Dijnselburg heeft het CDA vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.Het CDA roept het college op om in gesprek te gaan met de SRO (exploitant van het zwembad) over de genoemde overlast en welke maatregelen SRO voornemens is te nemen. Volgens SRO is het alleen mogelijk te handelen als er een aangifte is gedaan. De Vereniging van Sport en Gemeenten denkt dat hier nog andere mogelijkheden voor zijn.

Het CDA verzoekt het college daarom om nog voor de zomervakantie in gesprek te gaan met SRO om deze mogelijkheden te bespreken. Want voor het CDA is het duidelijk, deze jongeren moet de toegang tot het zwembad worden geweigerd.   

CDA-raadslid Marcel Pluim: “Het zwembad moet een plek zijn waar iedereen veilig kan vertoeven. De afgelopen periode bereikte mij al berichten dat er overlast was van jongeren, het artikel in het AD bevestigt deze verhalen. Met deze vragen aan B&W gaan we ervan uit dat het college zo snel als mogelijk om tafel gaat met SRO om te kijken hoe we de veiligheid en veiligheidsgevoel in het zwembad kunnen herstellen. Waar mogelijk door overlastgevers de toegang tot het zwembad te ontzeggen maar mogelijk moet er ook gekeken worden naar preventieve maatregelen zoals extra camera’s”.

Hieronder de vragen die zijn gesteld: 

1.    Bent u het eens met de opvatting dat het zwembad een veilige plek moet zijn voor de (jeugdige) bezoekers

2.    Deelt u de mening van de Vereniging van Sport en Gemeenten dat SRO preventief degene die overlast heeft verzorgd het zwembad moet ontzeggen.

3.    Ben u bereidt voor de zomervakantie het SRO hierop aan te spreken en de leiding te verzoeken als dit voorkomt gelijk maatregelen te nemen, ondanks dat er nog geen aangifte bij de politie is gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.