CDA Regiotour
20 november 2018

CDA Zeist vraagt om verlaging van OZB-tarief voor clubs en verenigingen

Het CDA Zeist stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden tot het verlagen van het OZB-tarief voor sportclubs, scoutingvereniging, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere zogenaamde ANBI's en SBBI’s.
Dat blijkt uit schriftelijke vragen ingediend door Vincent van Voorden aan het college.

De Tweede Kamer heeft deze maand een amendement aangenomen dat het voor gemeenten mogelijk maakt om organisaties als sportclubs, scoutingverenigingen en dorps- en buurthuizen een lager OZB-tarief te laten betalen. Nu moeten dit soort organisaties nog een hoger tarief afrekenen, voor niet-woningen. 

Het CDA Zeist heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over dit amendement, dat overigens nog wel door de Eerste Kamer aangenomen moet worden. De indiener wil onder meer van het college weten of zij de mening van het CDA deelt dat het een prachtige kans biedt om sportclubs, scoutingvereniging, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere zogenaamde ANBI's en SBBI’s van een lager OZB-tarief voorzien.

De schriftelijke vragen worden afgesloten met de vraag of dit meegenomen kan worden in toekomstig beleid zodat ze meer financiële armslag krijgen voor hun maatschappelijke activiteiten en het bijdragen aan de sociale cohesie in Zeist.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.