CDA Verkiezingsbezoeken aan Zeistenaren
01 maart 2022

Kerckebosch: een prachtige wijk voor iedereen

Evert-Jan Roelofsen is directeur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM). Hij kijkt samen met wethouder Marcel Fluitman (CDA) terug op de vernieuwing van deze wijk. Kerckebosch bestond voorheen uit elf sociale huurflats. Nu is het een nieuwbouwwijk geworden met een grote diversiteit aan woningen: zorg, sociaal, goedkoop, middelduur en duur.

Roelofsen: “het is heel bijzonder wat we gedaan hebben. De samenwerking in de WOM tussen de gemeente en woningbouwcoöperatie Woongoed is heel goed. Maar zeker ook het doorzettingsvermogen en de grote betrokkenheid van wethouder Fluitman voor deze wijk heeft bijgedragen aan dit grote succes.”  

Vaak wordt de vraag gesteld: zijn er nog wel betaalbare woningen in Kerckebosch terug gekomen. Roelofsen: “Die vraag begrijp ik. Er is veel aandacht besteed aan de materialen waarmee gebouwd is zodat vrijwel niet te zien is of het sociale woningbouw of vrij sector is. Ik vat de vraag op als een compliment. Uiteindelijk zijn er meer betaalbare woningen terug gekomen. Het is een prachtige wijk geworden met grote diversiteit voor iedereen.”

Even de cijfers op een rij: er zijn nu 995 woningen in de wijk (waren er 706 waarvan er 632 gesloopt). De verdeling is: 457 sociale huurwoningen, 110 zorgwoningen waarvan 2/3 sociale sector. 131 woningen vrije sector goedkoop, 112 woningen vrije sector middelduur en 185 woningen vrije sector duur.    

Fluitman: “alle oud bewoners hebben de gelegenheid gekregen terug te keren in een nieuwe woning. Hiervoor was een sociaal plan opgesteld met o.a. de afspraak dat men maar 1x hoefde te verhuizen. Veel bewoners hebben hier gebruik van gemaakt. Enkele hebben gekozen om naar elders te verhuizen. Er is veel aandacht besteed om de bewoners goed te ondersteunen. Zo was er een klussenbus en hulp bij het verhuizen als dat nodig was. Ik ben heel blij te horen hoe tevreden de oude bewoners van de flats zijn met hun nieuwe woning.”

De wijk Kerckebosch is een voorbeeld hoe duurzaam en natuur inclusief gebouwd kan worden in het groen. Veel gemeentes komen op excursie om te zien wat Zeist gepresteerd heeft. Roelofsen: “iedereen is aangenaam verrast over de wijk. Ook hebben wij diverse prijzen mogen ontvangen als kroon op ons werk.”

Fluitman: “Het is een prachtige wijk geworden voor iedereen met diversiteit in bebouwing en bewoners midden in het groen met als kloppend hart wijk ontmoeting centrum Het Binnenbos: dé plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten.”  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.