05 april 2019

Vertrekt er weer een grote werkgever uit Zeist?

De fractie van het CDA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders met de vraag of het gerucht klopt dat Glaxo Smith Kline vertrekt uit Zeist. 

Mocht dit gerucht werkelijkheid zijn, betekent dit dat na het vertrek van Heinz, Rabobank en Triodos wederom een grote werkgever vertrekt uit Zeist. Mocht het nieuws waar zijn is de fractie van het CDA benieuwd welke acties het college van Burgemeester en Wethouders heeft ondernemen om dit vooraanstaande bedrijf voor Zeist te behouden. 
Ook is de fractie nieuwsgierig welke strategie het college hanteert om dergelijke bedrijven te behouden voor Zeist. 

Onderstaand de vragen aan Burgemeester en Wethouders:

1. Klopt het dat GSK vertrekt? Is het college daarvan op de hoogte en zo ja, sinds wanneer?

Als dit klopt, dan ontvangen wij graag antwoord op de vragen: 

2. Heeft het college actie ondernomen om het vooraanstaande bedrijf te behouden voor Zeist en zo ja, hoe? 

3. Wat betekent dit concreet voor de werkgelegenheid in Zeist? 

4. Welke strategie hanteert het college om dergelijke bedrijven te behouden? 

5. Wat betekent dit voor de plek die GSK achterlaat in Huis ter Heide? 

Afgelopen week is de wethouder Economie op handelsmissie naar Taiwan geweest in het kader van de Health Hub.

6. Welke bedrijven denkt het college op korte termijn Zeist binnen te halen? Ook indachtig de handelsmissie? 

Aline Pastoor – Fractievoorzitter CDA Zeist

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.