20 oktober 2023

CDA Zeist doet ultieme poging Winterwonderland Zeist toch door te laten gaan

In de afgelopen week is bekend gemaakt dat Winterwonderland in Zeist dit jaar niet doorgaat. Het CDA Zeist vindt dit oprecht een gemis voor Zeist. Zeker als we kijken hoe de afgelopen jaren geïnvesteerd is in dit event. Veel inwoners van Zeist en mensen van buiten Zeist kijken uit naar de inmiddels traditionele ijspret en gezelligheid rond de feestdagen in December. Een evenement waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen schaatsen of deelnemen aan aanpalende activiteiten.

In de afgelopen jaren heeft de ondernemer die het organiseert zich, in samenwerking met de gemeente Zeist en andere partners, ingezet om een mooi en geslaagd event te organiseren voor jong en oud. Het CDA Zeist heeft zich dan ook afgevraagd waarom het dit jaar dan ook niet lukt het te organiseren.

Dit is de reden dat het CDA Zeist afgelopen week zelf contact heeft gezocht met de desbetreffende ondernemer. Uit dit contact is gebleken dat de vergunning op reguliere wijze is verstrekt. Maar zijn er een tweetal zaken die niet geregeld konden worden. Dit naast de begrijpelijke wens van de ondernemer om al in een veel vroeger stadium tot overeenstemming te komen.

Het eerste punt is de bijdrage vanuit de gemeente voor het beschikbaar stellen van schoolschaatsen. Afgelopen jaren was dit geen onderwerp van gesprek maar dit jaar kon hier geen afspraak over gemaakt worden. Het betreft een bijdrage voor het schoolschaatsen waar circa 6000 kinderen aan hebben deelgenomen. Het CDA Zeist is daarom van mening dat het schoolschaatsen, net zoals in vorige jaren, wordt bekostigd door de gemeente.

Het tweede punt is de stroomvoorziening. In de afgelopen jaren was dit geen probleem. Dit omdat in de eerste jaren de ijsbaan op het Emmaplein stond. Afgelopen jaar was de ijsbaan op het evenementenplein/ Marktplein en was de warenmarkt verplaatst naar de Donkerelaan (Slotlaan). Daar was voor de markt door de gemeente een aparte stroomvoorziening gerealiseerd zodat zowel de markt als de schaatsbaan doorgang konden vinden. Dit jaar wordt de donderdag- en zaterdagmarkt niet verplaatst maar gesitueerd rond de ijsbaan op het Marktplein en Emmaplein. Daar moet men samen gebruik maken van de aanwezige stroomvoorziening en er wordt geen extra voorziening geregeld door de gemeente. Het gezamenlijk gebruik van de aanwezige stroomvoorziening is niet mogelijk gezien de stroomcapaciteit. 

Het CDA Zeist stelt dat gemeente zorgt, net als vorig jaar, voor een extra stroomvoorziening voor de warenmarkt.

Dit zijn dan de enige bijdragen die de gemeente levert aan het event. De overige kosten en risico’s van het event zijn voor rekening van de ondernemer.

Het CDA Zeist zal op het eerste moment dat de gemeenteraad bij elkaar komt op 24 oktober dit aan de orde stellen en een beroep doen aan het college de toezegging te doen dat deze twee punten opgelost worden. Als deze toezegging op 24 oktober door het college wordt gedaan, heeft de ondernemer het CDA Zeist aangegeven alsnog het event Winterwonderland Zeist te organiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.