07 april 2023

Informateur biedt verslag aan bij Rijnland

Op donderdag 6 april presenteerde Jan Swaag zijn eindverslag als informateur bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Op basis van zijn onderzoek adviseert hij een coalitie van BBB, VVD, PvdA, CDA en Agrarisch (geborgd).

In zijn verslag schrijft informateur Swaag dat het altijd zoeken is naar een optimum van tegemoetkomen aan signalen van de kiezer, voldoende draagvlak, efficiënt bestuur en herkenbaarheid. De voorgestelde coalitie van vijf partijen past hier volgens de informateur het beste bij. “Inhoudelijk komen de partijen het dichtst bij elkaar en het leidt ook in zetelaantal tot een stabiele coalitie, aldus Jan Swaag.” De partijen hebben samen zeventien van in totaal dertig zetels in het algemeen bestuur: BBB (5), VVD (4), PvdA (4), CDA (2) en Agrarisch (geborgd) (2).

Ver­volg

De partijen hebben kennis genomen van het advies. Zij hebben tot en met 29 juni de tijd om te komen tot een nieuw college. Op die datum, drie maanden na het begin van de zittingsduur van het algemeen bestuur, treedt het huidig dagelijks bestuur bij wet af. Als er dan nog geen nieuw college is, dan treedt de voorzitter in de plaats van het dagelijks bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.