CDA Hoogheemraadschap Rijnland: "WATER VOOR NU EN LATER"

Er zijn in totaal 21 waterschappen in Nederland. Ieder van 18 jaar of ouder mag kiezen voor het grootste gedeelte van het bestuur van het waterschap waaronder hun adres valt. In totaal heeft Rijnland 30 zetels te verdelen.Er zijn vier ‘geborgde zetels’, dit zijn 2 zetels voor vertegenwoordigers van de agrarische sector en 2 zetels voor natuurbelangen. Zij worden op een andere manier benoemd. De overige 26 zetels worden op 15 maart door de verkiezingen gekozen.


Onze speerpunten in het kort:

  • CDA Rijnland wil zich in het bestuur van het waterschap inzetten voor veilige dijken, voldoende water in rivieren en sloten, schoon en gezond water en voor duurzaam en betaalbaar waterbeheer, waarbij elke afweging veiligheid voorop staat;
  • CDA Rijnland zet zich in om de natuurdoelen te halen en de aanpassingen door de klimaatverandering betaalbaar te houden;
  • CDA Rijnland vindt het uiterst belangrijk dat bij uitvoering van de waterschapstaken er samenwerking is met kennis uit het veld: inwoners, natuurorganisaties, belangenorganisaties, bedrijven, boeren en andere overheden;
  • CDA Rijnland vindt het belangrijk dat onze inwoners meer waterbewust zijn en zal actief contact zoeken met hen;
  • CDA Rijnland maakt zich sterk voor ieder die wil recreëren in, op of rond het water.

Goed waterbeheer is voor CDA Rijnland een zeer serieuze zaak die zich niet leent voor politiek activisme. Het CDA werkt vanuit het mensbeeld dat wat goed is voor de ander, ook goed is voor jezelf.

 

 Lees hier het volledige verkiezingsprogramma 2023-2027 WATER VOOR NU EN LATER

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.