Hoogheemraadschap van Rijnland: Installatie nieuwe VV
30 maart 2023

Nieuwe VV op 29 maart geïnstalleerd

’Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’ en ‘Dat verklaar en beloof ik!’. Zo klonk het op woensdag 29 maart in de VV zaal van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hier werd namelijk de nieuwe verenigde vergadering geïnstalleerd en kon het startsein gegeven worden voor de bestuursperiode 2023-2027. Dertig VV leden legden de eed of belofte af. Ook een groot aantal commissieleden is benoemd en beëdigd.

De verenigde vergadering bestaat uit een mix van nieuwe en bestaande leden met ervaring op verschillende vlakken. Ze hebben ook belangrijke overeenkomsten: ze zijn allemaal gekozen om hun kiezers te vertegenwoordigen bij het hoogheemraadschap en ze kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan met de uitdagingen waar Rijnland voor staat.

De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur en leden uit de diverse fracties. De commissies adviseren het dagelijks bestuur over de voorstellen die zij aan het algemeen bestuur voorlegt. Bij Rijnland zijn er de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit, de commissie Waterveiligheid en Waterketen en de commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.