Campagnestart CDA Vechtstromen

De dertien kandidaten van het CDA voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen zijn welgemoed begonnen aan hun verkiezingscampagne onder met motto ‘Voor je natje en je droogje’. In Hardenberg werd de groepsfoto gemaakt.

Met de campagneslogan ‘Voor je natje en je droogje’ wijst het CDA erop dat het waterschap niet alleen moet zorgen voor droge voeten, maar dat ook er in een droge zomer als die van afgelopen jaar voldoende water voorhanden is. “Ons verkiezingsprogramma zoekt de optimale balans tussen landbouw en natuur’’, zegt lijsttrekker Wim Stegeman. En: “We hebben een mooie lijst met betrokken kandidaten die veel affiniteit hebben met water en met de uitdagingen waar het waterschap op dit moment mee te maken heeft.

Het verkiezingsprogramma

Het CDA vindt het belangrijk dat lastenverzwaring en tariefstijging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wel moet de inflatiestijging worden gecompenseerd. Er moet een passend kwijtscheldingsbeleid worden gevoerd voor huishoudens met een laag inkomen, waarbij dezelfde criteria worden gehanteerd als die van de gemeenten in het werkgebied van het waterschap Vechtstromen.

Het CDA wil een waterschap dat open in de samenleving staat, dat ruimte geeft aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en dat gebruik maakt van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen.

Het economisch belang van de landbouw is natuurlijk groot en daar moet volgens het CDA dan ook de nadruk op liggen. Maar de natuur kan grote schade lijden door droogte en daarom zijn ook daarvoor extra maatregelen nodig. Verdroging van natuurgebieden wil het CDA tegengaan door het meer vasthouden van water en slim omgaan met waterpeilen. Waar mogelijk moet het waterpeil in veengebieden omhoog om inklinking en oxidatie te voorkomen.

Recreatie op de Vecht wil het CDA stimuleren en faciliteren. De sluizen bepalen de maximale diepgang. Er moet een maximale vaarsnelheid komen en speedboten worden verboden. Onderhoudspaden langs de watergangen die het waterschap Vechtstromen beheert, moeten worden opengesteld voor wandelaars, maar motoren, quads en mountainbikers horen er niet thuis. Honden moeten aan de lijn worden gehouden.

 Dertien kandidaten

Lijsttrekker Wim Stegeman was de afgelopen vijf jaar al dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen. Hij is melkveehouder en oud-wethouder van Rijssen-Holten. Freek Ensink uit Schoonebeek, akkerbouwer en huidig fractievoorzitter, staat op de tweede plek. Op plek drie staat Couzijn Bos uit Vriezenveen, werkzaam bij Volac als business development manager West-Europa en voorheen politiek actief in zijn woonplaats. Ellen Hemmers-Markerink uit Haaksbergen staat vierde. Zij is directeur van een basisschool. Greet Seinen staat op de vijfde plek. Zij is gemeenteambtenaar in haar woonplaats Emmen.

Melkveehouder Johan Arkink uit Dinkelland neemt de zesde plek in op de kandidatenlijst van het CDA en José Seijger uit Oldenzaal staat zevende. Zij is werkzaam in de zorg.

Joke van Nijen-Klink uit Hellendoorn geniet bekendheid als voorzitter van Plaatselijk Belang. Zij staat op plek acht, voor de Coevordense oud-wethouder Ruud Wilting en Karel Platje uit Almelo, oud-journalist van De Twentsche Courant Tubantia. Daarna volgen respectievelijk Huub ten Vergert uit Oldenzaal, teeltadviseur bij zaadhandel WPA-Robertus, Gerrit Dijk uit Hellendoorn, eerder werkzaam bij een accountantskantoor in de agrarische sector. Rundveehouder Gerard Spekhorst uit Oldenzaal neemt de dertiende plek in op de kandidatenlijst van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.