17 maart 2019

Streven naar juiste balans tussen landbouw en natuur

‘Ons verkiezingsprogramma zoekt de optimale balans tussen landbouw en natuur’, zegt Wim Stegeman, dagelijks bestuurder van waterschap Vechtstromen en CDA-lijsttrekker bij de waterschapsverkiezingen. ‘Wij delen de bezorgdheid om natuur en milieu, maar we hoeven niet het groenste waterschap te zijn. Maatregelen moeten haalbaar én betaalbaar zijn, met de huidige waterschapslasten met inflatiecorrectie als vertrekpunt. Voor mensen met een laag inkomen vinden wij kwijtschelding noodzakelijk volgens de criteria die de gemeenten in het werkgebied van Vechtstromen willen hanteren.’

Stegeman ziet het waterschap ‘als de organisatie die primair verantwoordelijk is voor onze waterveiligheid, zorgen dat we droge voeten houden en de kwaliteit van het oppervlaktewater bewaken.’ Het is tevens van groot belang om voor een grondwaterstand te zorgen waarmee zowel landbouw en natuur uit de voeten kunnen, zegt Stegeman. Hij ziet voor de komende jaren als belangrijkste taak om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken in goede samenwerking met zowel de provincie als de gemeenten.

Volgens de CDA-lijsttrekker is het van belang dat het waterschap zich open opstelt naar de samenleving. ‘Wij willen ruimte geven aan de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners en gebruik maken van de innovatieve kennis van bedrijven en instellingen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.