Provinciale Staten

In Zeeland vormen 39 Statenleden samen de volksvertegenwoordiging van de provincie: Provinciale Staten. Dat is het hoogste bestuursorgaan van de provincie, zoals de gemeenteraad dat is van de gemeente. 

Provinciale Staten bepalen de kaders van het beleid van de provincie Zeeland en controleren de uitvoering van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Staten vergaderen elke maand een hele dag. Tussen deze Statenvergaderingen komen de verschillende commissies steeds één keer bij elkaar om de Statenvergadering voor te bereiden.

De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.