Onze ambities voor Zeeland

Wat er ook aan de hand was in Zeeland, heel vaak klonk het: we doen het op z’n Zeeuws. Hiermee werd bedoeld dat Zeeuwen een probleem samen aanpakken, klaar staan voor elkaar of om de tafel gaan over moeilijke onderwerpen.

De afgelopen jaren zagen we dat rondom het stikstofdossier, de aanpak van de coronacrisis, maar ook in de sport en cultuur. Eigenlijk exact hoe het CDA de samenleving ziet. We doen het met elkaar en voor elkaar. Een uitdaging kan nog zo groot zijn, we zoeken elkaar op. We geloven in de kracht van de samenleving en maatschappelijke organisaties. Waar nodig moet de overheid steunen en bijsturen.

Nieuwe uitdagingen komen op ons af. De koopkracht van inwoners staat onder druk. Energieprijzen ontploffen. Mede door een tekort aan woningen loopt het asielsysteem vast. Allemaal zaken waar overheden gezamenlijk mee aan de slag moeten.

In dit programma schetsen we waar we verder aan denken. Uit vele gesprekken met Zeeuwen komt een helder beeld naar voren wat de opgave is. Dat hebben we vertaald in actiepunten voor de komende vier jaar, als basis voor een mooie toekomst voor Zeeland en de Zeeuwen.

Dat doen we vanuit ons gedachtengoed en onze kernwaarden. Waarin de zorg voor de wereld om ons heen (rentmeesterschap) en de Zeeuwen centraal staat. In goede samenwerking met het Rijk, de gemeenten en met name maatschappelijke organisaties (gespreide verantwoordelijkheid). Dat doen we oprecht, zonder aanziens des persoons, als een betrouwbare overheid (publieke gerechtigheid). Met uiteindelijk als doel een samenleving die er voor elkaar is, elkaar steunt en waar mensen onderling verbonden zijn (solidariteit).

De politiek heeft het zwaar. Gevestigde politieke partijen hebben het zwaar. Er is sprake van versplintering en het algemeen belang raakt steeds verder uit zicht. Ook is er sprake van een groot aantal afhakers in de democratie. In dit alles wil het CDA een stabiele en betrouwbare partij blijven, zoals we dat de afgelopen jaren waren. We brachten rust, verbonden partijen, stonden in nauw contact met Zeeuwen en gaven ruimte. Dat willen we blijven doen. Meer dan ooit is dienend en inspirerend leiderschap nodig.

Met dit programma als basis, willen we de komende vier jaar daar opnieuw mee aan de slag. Met daarnaast een kandidatenlijst die een goede weerspiegeling is van de Zeeuwen. Met uw en jullie steun zorgen we voor een Zeeland wat we door kunnen geven aan nieuwe generaties.

Ronald Lippens, voorzitter programmacommissie

Ad Koppejan, voorzitter CDA Zeeland

Jo-Annes de Bat, lijsttrekker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.