Industrie

Door onder meer de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten en de Energiewende in Duitsland staat de (internationale) concurrentiepositie van in het bijzonder de energie- en grondstofintensieve industrie in Zeeland de laatste jaren zwaar onder druk. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in verlies van werkgelegenheid en teruglopende investeringen. Dit is voor het CDA een groot punt van zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat de provincie de industrie waar mogelijk helpt bij het innoveren (denk aan energiebesparing en smart industry) en het verduurzamen van hun productie(proces).

 

Het CDA is blij met de totstandkoming van het Smart Delta Resources Platform (SDR-platform). Twaalf energie- en grondstofintensieve bedrijven in de zuidwestelijke deltaregio willen hiermee hun concurrentiekracht versterken. Het CDA vindt het goed dat de provincie dit SDR-platform ondersteunt. Als duidelijk is welke projecten de grootste kans bieden op een verbetering van de concurrentiepositie, wil het CDA dat de provincie deze mede mogelijk maakt. Naast inzet van de eigen provinciale middelen, zal het er vooral om gaan dat de provincie helpt bij het aantrekken van nationale en Europese fondsen. Daarnaast wil het CDA dat de provincie in Den Haag en Brussel lobbyt tegen (nieuwe) wet- en regelgeving die de concurrentiepositie van onze industrie verslechtert.     

 

Voor het aantrekken van nieuwe industrie liggen er onder meer kansen bij bedrijven die synergievoordelen hebben met de reeds gevestigde bedrijven, zoals het geval was bij de vestiging van de Spaanse sapfabriek bij Kloosterboer en de fabriek van Musim Mas bij DOW. Het CDA wil dat de provincie – waar nodig en aanvullend op Impuls en ZSP – een faciliterende en stimulerende rol speelt bij de mogelijke vestiging van nieuwe industrie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.