Jonge boeren

De afgelopen heeft zowel onze gedeputeerde met landbouw in portefeuille als ook onze fractie heel prettig samengewerkt met (jonge) boeren. Er waren onderlinge stagedagen, regelmatig ontmoetingen (zowel fysiek als online) en bij alle nieuwe ontwikkelingen zat iedereen aan tafel. Er zijn mooie dingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld de vele subsidies voor jonge boeren, het Deltaplan Zoetwater is opgesteld, via de Rusthoeve is geïnvesteerd in kennis- en informatiedeling, het project ‘Samen Verder’ voor het onderwijs samen uitgevoerd en ZekerZeeuws als keurmerk gesteund. 

De komende periode willen we daar mee door:

  1. In heel Zeeland beschikbaarheid Zoet water en investeren in de bodem als basis voor een goed verdienmodel
  2. Stikstofvraagstuk op z’n Zeeuws vervolgen: met elkaar, veel ruimte voor innovatie en eigen maatregelen
  3. Mest, kunstmest en gewasbescherming zijn onmisbaar om mooie producten te telen, dus blijven allemaal beschikbaar.
  4. Meer geld voor agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit.
  5. Ondersteunen van de Rusthoeve, van groot belang voor innovatie en kennisdeling.
  6. Geen ontpoldering, vastleggen dat landbouwgrond landbouwgrond moet blijven. Voedselzekerheid wordt een belangrijk thema!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.