Stikstof

Stikstof

Het stikstofvraagstuk wordt op z’n Zeeuws opgelost. Met alle sectoren samen werken we aan stikstofreductie. Met innovatie en managementmaatregelen kan al een forse reductie bereikt worden. Daarnaast zullen er boeren stoppen omdat er geen opvolging is. Ook beter beheer van de natuurgebieden is nodig om teruggang in kwaliteit van de natuur tegen te gaan. Tegelijk is er in Zeeland een tekort aan mest. Daarom wil het CDA Zeeland investeren in innovaties om dierlijke mest om te zetten in een ander, natuurvriendelijk product. Sowieso is het belangrijk om dierlijke mest eerst in de lokale omgeving te benutten en niet over de grens te halen. Voor een goed bodembeheer en voor kwalitatief goede producten is mest noodzakelijk. Dit stimuleert ook de samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt en sluit op die manier de kringloop.

Door de provincie is in samenwerking met de landbouwsector en natuurorganisaties het ambitiedocument landelijk gebied opgesteld. Dit biedt een goede basis om ook de komende jaren samen op te trekken, zodat we de natuur in goede staat houden en de voedselproductie in het kader van voedselzekerheid op peil houden. Zeker met de huidige situatie rondom Oekraïne is voedselzekerheid een belangrijk thema dat hoog op de politieke agenda moet staan. Om voldoende voedsel te kunnen blijven produceren, zijn een gezonde bodem, voldoende zoetwater en een sterke biodiversiteit onmisbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.