Visserij, aquacultuur & zeegroenten

Visserij

De visserijsector is ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur én economie, maar heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen en uitdagingen te maken gekregen. CDA Zeeland is daarom voorvechter van behoud van ruimte voor de visserijsector. De provincie moet haar leidende rol hierin behouden en goed samenwerken met de Zeeuwse vissers, om de Zeeuwse visserijbelangen effectief te kunnen vertegenwoordigen in Den Haag en Brussel. Ook is het belangrijk dat de provincie actief betrokken blijft bij het aanjagen van innovaties, zodat de visserij kan voldoen aan de veranderende omstandigheden in de economie en de samenleving. Er moet ruimte geboden worden aan nieuwe concepten als oesterkweek op tafels en aan de ontwikkeling van toeristische activiteiten.

Aquacultuur

Op het gebied van aquacultuur kan Zeeland een leidende positie innemen. Dit moeten we versterken om onze zilte en duurzaam gekweekte producten te exporteren, bijvoorbeeld door Aqua Valley te ontwikkelen tot het wereldwijde kenniscentrum voor aquacultuur. Ook moet de provincie Zeeland initiatieven ondersteunen die innovatie in de schelpdiersector teweegbrengen. Dit is nodig om de sector levendig te houden en kan tot kennisontwikkeling leiden, zodat Zeeland zijn voorloperspositie op dit gebied kan behouden. Zo moet de provincie Zeeland pilotprojecten voor het aanleggen van mosselhangcultuur in de Voordelta ondersteunen.

Zeegroentensnijden

Zeegroentesnijden is een aloude traditie die beschermd moet worden. De balans moet gevonden worden door de snijders te verenigen en afspraken te laten maken met terreineigenaren en -beheerders. Ook het rapen van schelpdieren is een traditie. Zolang Zeeuwen af en toe voor zichzelf wat halen gaat er niets fout. Daarom is controle op snijden en rapen van groot belang. Samen met andere organisaties moet dit versterkt worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.