03 september 2020

Arbeidsmigranten moeten beter gehuisvest worden (Bron Omroepzeeland)

De huisvesting van arbeidsmigranten in Zeeland moet beter worden geregeld. Dat vindt het CDA in de gemeente Borsele.
Het gemeentebestuur daar, reageert verbaasd, omdat onderzoek van de provincie Zeeland onlangs heeft uitgewezen dat er voldoende huisvesting is.

Peter van 't Westeinde van het CDA kijkt vooral naar de fruitplukkers. Die zitten volgens hem te ver weg. "In sommige gevallen worden ze in Antwerpen gehuisvest. Dan moeten ze dagelijks hierheen komen om te plukken. Die kosten komen bij de fruitteler te liggen." Volgens Van 't Westeinde bedragen die kosten ongeveer drie euro per plukker. In Borsele zou dit jaar een proef worden gehouden, waarbij fruitplukkers op het terrein van de teler werden geplaatst. Juist de fruittelers hebben gevraagd om die proef met een jaar uit te stellen, omdat het probleem nu niet aan de orde zou zijn. "Dat klopt", erkent Van 't Westeinde. "Echter is het zo dat slechts voor een deel van de telers het probleem is opgelost. Daarom vinden wij dat er actie moet worden ondernomen."

Het CDA in de gemeente Borsele wil dat er een planning gemaakt wordt, waardoor de problemen voor het volgende plukseizoen zijn opgelost.

Gezamenlijke Bevelandse regels voor huisvesting arbeidsmigranten
De gemeenten Reimerswaal, Kapelle, Goes, Borsele en Noord-Beveland hebben samen regels gemaakt voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
‘Momenteel wonen en werken er circa 2.350 arbeidsmigranten op de Bevelanden’, laat een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal namens de vijf gemeenten weten. ‘Door onder meer de economische groei stijgt dit aantal naar verwachting met 1.000 migranten in de komende 10 jaar. Automatisering en robotisering veroorzaken de komende 10 jaar geen grote vermindering van arbeidskrachten.’

'Shopgedrag'
Dat in de vijf gemeenten dezelfde regels gelden, is volgens hen ook in het belang van het bedrijfsleven en de arbeidsmigranten zelf. Het geeft initiatiefnemers voor de huisvesting duidelijkheid over wat wel en niet kan. ‘Ook gaan we hiermee ‘shopgedrag’ tussen de Bevelandse gemeenten tegen, omdat huisvesting in de ene gemeente niet eenvoudiger te realiseren is dan in een andere gemeente.'

Kwaliteit
De regels moeten er ook voor zorgen dat huisvestingsplannen een redelijk basisniveau hebben en de woonruimte niet van te lage kwaliteit wordt. Maatwerk voor huisvesting is ook mogelijk, maar wordt regionaal beoordeeld. 
Dinsdag stemden de 5 colleges van burgemeester en wethouders is met het regionale beleid. De 5 gemeenteraden bespreken het pakket aan regels in september.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.