Het CDA is opgebouwd vanuit de basis: lokale afdelingen die samen weer een provinciale afdeling vormen en die provinciale afdelingen samen vormen weer de partij. Het is van belang dat de basis goed verankerd is in de lokale samenleving. Die verankering wordt vormgegeven door de leden. De leden van de lokale afdeling kiezen een bestuur. 

Het bestuur rekruteert uit de eigen leden de vertegenwoordigers in het lokale openbaar bestuur: de fractie. Samen met de fractie vormt het afdelingsbestuur de kern van CDA Borsele. Bestuur en fractie hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het functioneren van de afdeling. Denk daarbij aan de financiën, de communicatie met de leden en de binding van de leden aan de partij, de vertegenwoordiging in het provinciale bestuur en de afstemming met het partijbureau, het organiseren van de verkiezingscampagnes, het opstellen van de conceptkandidatenlijsten en het conceptprogramma enzovoort.

Een goede samenwerking tussen bestuur en fractie is essentieel, want het bestuur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een goed verkiezingsprogramma en een goede kandidatenlijst maar voor de gekozen raadsleden is het verkiezingsprogramma leidend in hun dagelijkse politieke werk. Daarom houden we de lijntjes kort. De fractievoorzitter is adviseur van het bestuur en dus altijd aanwezig bij bestuursvergaderingen. Als een van onze leden elders politiek actief is (bijvoorbeeld in het provinciale – of waterschapsbestuur) is ook deze als adviseur bij de bestuursvergaderingen aanwezig.  Omgekeerd schuift er altijd iemand vanuit het bestuur aan bij de fractievergaderingen. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen als we voor het realiseren van onze idealen bijvoorbeeld onze regionaal of landelijke opererende collega’s nodig hebben. 

Het algemeen bestuur komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. In 2023 komen zij op de onderstaande data bij elkaar:                                        
* Maandag 30 januari                                                               
* Maandag 27 maart                                                                 
* Maandag 26 juni
* Maandag 25 september
* Maandag 27 november

Daarnaast wordt er twee keer per jaar een ledenvergadering georganiseerd. Hiervoor staan de volgende data gepland:
* Maandag 17 april
* Maandag 30 oktober

Alle data komen terug in de agenda op deze website. KLIK HIER om naar de agenda te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.