03 juli 2023

Geef starters een kans

Afgelopen donderdag hebben wij ons tijdens de raadsvergadering hard gemaakt voor starters in onze gemeente! Met een amendement hebben wij bij de woningbouwprioritering ruimte gezocht om waar dit kan maatwerk te bieden om starterswoningen te realiseren. Ook hebben wij de wethouder de opdracht gegeven om te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen er nog zijn (naast de starterslening) om starters een betere kans te geven! Het amendement is unaniem aangenomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.